Informe corporatiu d’activitats

antoni mas

Carta del president

“El 2017 hem continuat treballant per ser el banc de referència a Andorra, tant pel que fa al negoci com al compromís social, i el banc d’Andorra al món. Un banc consolidat, amb una llarga i sòlida trajectòria i un ferm compromís amb el desenvolupament sostenible.”

Antoni Mas Pintat
President del Consell d’Administració de Crèdit Andorrà

Carta del conseller delegat

“La cultura que ens defineix és la base del nostre avantatge competitiu. Hem mostrat i demostrat a través de més de 68 anys les nostres capacitats d’èxit, les quals ens han permès créixer de forma sostinguda i sostenible, sempre abraçant les oportunitats que el canvi ens ofereix.”

Josep Peralba Duró
Conseller delegat de Crèdit Andorrà

josep peralba

El 2017 en xifres

Recursos de clients

RecursosClients

Inversió creditícia

InversioCrediticia

Ràtio de solvència vs. mínim legal

Ràtio de liquiditat vs. mínim legal

Els nostres grups d’interès

Rueda