Al servei de l’equip humà

Els valors de Crèdit Andorrà

#Gestió de persones
#Proactivitat i innovació
#Lideratge

Objectius de
Desenvolupament Sostenible

03
04
08

Principis
del Pacte Mundial

icon pactemundial 2

Gestió eficient per acompanyar el creixement

Comptar amb un equip humà qualificat i compromès és essencial per garantir el bon desenvolupament del Grup, així com per respondre amb èxit als reptes de futur.

Cultura de la innovació

La innovació i el projecte de transformació digital que se’n deriva és transversal a tot el Grup. 

És un projecte on les persones se situen al centre i obert a noves formes de treballar més participatives, flexibles i transversals.

cultura innovacio

Un equip professional i divers

El 2017 hem continuat el procés de redimensionament de l’estructura de l’equip humà amb l’objectiu d’adequar-la al context actual de mercat i incrementar l’eficiència operativa.

icon empleats
Empleats
Plantilla amb contracte indefinit
Índex de rotació a la plantilla
Plantilla a jornada completa
Noves contractacions
Plantilla ente 36 i 50 anys
Nous empleats contractats a Andorra
icon woman
Dones a la plantilla
Dones en càrrecs directius
Dones en càrrecs intermitjos
Dones a la resta de la plantilla
icon world
Empleats de les societat establertes a Andorra
Nacionalitats diferents a la plantilla
Empleats de nacionalitat andorrana
Empleats de la resta d'Europa
Directius procedents de la comunitat local del país on es troba la filial
icon people
Baixes voluntàries a la plantilla
anys de mitjana de permanència dels empleats de Crèdit Andorrà (11,46 anys els homes i 15,07 anys les dones)
Taxa de retenció després de la baixa per maternitat o paternitat (82% dones i 67% homes)

Nota: El 2017 s’ha implantat a València la filial de Banco Alcalá, i el 31 de desembre de 2017 han deixat de ser operatives l’Oficina de Representación de Crèdit Andorrà y de Banco Crèdit Andorrà (Panamà) a l’Uruguai i la sucursal de Banque de Patrimoines Privés a Portugal.

Formació per al creixement professional

Els programes i accions de formació estan alineats amb l’estratègia de negoci, participant de manera activa en la transmissió de la cultura, valors, coneixements i reptes estratègics.

icon formacio 2
Plantilla que ha rebut formació
icon empleat
De mitjana en formació per empleat
icon horari
Formació impartida dins l'horari laboral
icon avaluacio
Plantilla subjecta al sistema d'avaluació de l'acompliment

El 2017 hem adequat els llocs de treball amb material ergonòmic específic per tal de prevenir patologies i millorar el dia a dia a l’oficina. En el marc de les polítiques de prevenció i seguretat física per als clients i empleats, hem impartit formació en primers auxilis i des del 2016 estem certificats com a empresa cardioprotegida.

Hores de formació en prevenció de riscos laborals