Govern corporatiu

El bon govern corporatiu inclou els estàndards i els principis relacionats amb l’establiment dels objectius de l’entitat, estratègics i de gestió de riscos i de negoci.

Determina l’assignació de potestats i responsabilitats del Consell d’Administració i de l’Alta Direcció en el desenvolupament de les activitats i negocis, i en la presa de decisions corporatives.

Estructura de govern

JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES

Està integrada per tots els accionistes, sense tenir en compte el nombre d’accions de les quals són titulars, i els representa davant l’assemblea. Les decisions preses per la Junta General són obligatòries per a la totalitat d’accionistes. Adopta les decisions finals en les qüestions rellevants.

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

És l’òrgan de representació plena de l’entitat. Li corresponen totes les facultats necessàries per al govern del Banc i, en particular, analitza i aprova les directrius bàsiques d’actuació, a més de valorar les estratègies i les polítiques de risc, de control intern i de compliment normatiu.

COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL

Té la funció d’aprofundir en el seguiment de les qüestions rellevants de gestió i supervisió preses pel Consell d’Administració.

COMITÈ EXECUTIU

És l’òrgan de direcció i coordinació de l’entitat, i li correspon la implementació de l’estratègia, les polítiques i sistemes de gestió, els controls i els riscos per a l’operativa adequada del Banc.

Comitè deontològic

Comitè de prevenció de blanqueig de diners

Comissió superior de crèdits

Comitè de coordinació del risc

Comitè d’estratègia d’inversió

Comitè d’actius i passius i de riscos

Comitè de coordinació de comunicació

Òrgans de govern

Consell d’Administració

President

Antoni Pintat Mas

President
Vicepresident

Jaume Casal Mor

Vicepresident
Conseller delegat / secretari

Josep Peralba Duró

Conseller delegat / secretari
Consellera

Maria Reig Moles

Consellera
Consellera

Rosa Pintat Santolària

Consellera
Vicesecretari (no conseller)

Daniel Arqués Tomàs

Vicesecretari (no conseller)

Equip directiu (31 de març de 2018)

Conseller delegat

Josep Peralba Duró*

Conseller delegat
Director general

Xavier Cornella Castel

Director general

(*) No és membre del Comitè Executiu

Direccions d’àrea

Serveis Corporatius

Ramon Lladós Bernaus

Serveis Corporatius
Negoci Bancari Andorra

Martí Alfonso Simón

Negoci Bancari Andorra
Grup Assegurador

Josep Brunet Niu

Grup Assegurador
Riscos i Compliment Normatiu

Christophe Canler

Riscos i Compliment Normatiu
Innovació, Màrqueting i Nous Canals

Sílvia Cunill Calvet

Innovació, Màrqueting i Nous Canals
Inversions

José Luis Dorado Ocaña

Inversions
Mitjans

Josep Escoriza Martínez

Mitjans
Banca Privada Europa i Noves Geografies

Esteban Jorge Estévez Zurita

Banca Privada Europa i Noves Geografies
Banca Privada Amèrica

José Ignacio García Fernández

Banca Privada Amèrica
Secretaria General

Agustí Garcia Puig

Secretaria General
Control de Gestió i Planificació Financera

Francesc Jordà Blanes

Control de Gestió i Planificació Financera

Organigrama

organigrama 1

Gestió integral del risc

El sistema de govern corporatiu del Grup Crèdit Andorrà s’estructura en un marc que defineix les responsabilitats en la gestió del risc, seguint el model de les tres línies de defens (3LD) que recomanen els Principis de govern corporatiu per a bancs del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea.

gestio integral risc 1

Pràctiques de bon govern

icon ICA 1

El Consell d’Administració del Banc és el responsable d’aprovar dins de l’àmbit del risc de compliment i conducta les principals polítiques d’aplicació a tot el Grup, que a dia d’avui són:

  • Codi ètic i de conducta del Grup
  • Codi de conducta als mercats de valors
  • Política de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme
  • Política de compliment normatiu
  • Política integral en matèria d’inversió i gestió de riscos
  • Política de protecció de l’inversor
  • Política Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) / CRS (Common Reporting Standard)
  • Política de protecció de dades de caràcter personal
  • Norma d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal
  • Política de responsabilitat social corporativa