Compromesos amb el futur

Tenim el ferm convenciment que el futur del Grup Crèdit Andorrà passa per continuar sent fidels als valors i al model de negoci que ens defineix, que uneix el comportament socialment responsable amb un creixement sostenible i sostingut.

Una trajectòria consolidada

Crèdit Andorrà, com a empresa participant del Pacte Mundial de les Nacions Unides, ens fem responsables de l’impacte que la nostra activitat té en les persones i en els territoris on som presents.

Assumim com a pròpia la defensa, el respecte i el compliment dels 10 principis que emanen del Pacte Mundial i també fem nostre el compromís d’afavorir el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Una estratègia de negoci responsable ens permet tenir una repercussió directa en els disset ODS, 6 dels quals hem identificat com a rellevants.

WE SUPPORT

WE SUPPORT

Drets humans

Drets humans

Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència.
Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència.
Les empreses s’han d’assegurar que les seves empreses no són còmplices en la vulneració dels drets humans.
Les empreses s’han d’assegurar que les seves empreses no són còmplices en la vulneració dels drets humans.
Normes laborals

Normes laborals

Les empreses han de donar suport a la llibertat d’associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
Les empreses han de donar suport a la llibertat d’associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.
Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.
Les empreses han de donar suport a l’erradicació del treball infantil.
Les empreses han de donar suport a l’erradicació del treball infantil.
Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en l’ocupació.
Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en l’ocupació.
Medi ambient

Medi ambient

Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
Lluita contra la corrupció

Lluita contra la corrupció

Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloent-hi l’extorsió i el suborn.
Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloent-hi l’extorsió i el suborn.
ODSs

Impacte socioeconòmic

impacte socioeconomic
Provisions, amortitzacions, reserves i pagament de dividends

Accionistes

Provisions, amortitzacions, reserves i pagament de dividends
Interessos pagats pels productes contractats pels clients (dipòsits, fons de pensió, plans de jubilació…)

Clients

Interessos pagats pels productes contractats pels clients (dipòsits, fons de pensió, plans de jubilació…)
Remuneració (salari i altres retribucions i complements) als treballadors

Empleats

Remuneració (salari i altres retribucions i complements) als treballadors
Compres i serveis contractats a tercers

Proveïdors

Compres i serveis contractats a tercers
Inversió en acció social, millores ambientals internes, i impostos tributaris

Comunitat

Inversió en acció social, millores ambientals internes, i impostos tributaris